Armoedebestrijding

Een baan is meer dan een inkomen. Het hebben van een baan draagt ook bij aan fysieke en mentale gezondheid. Je maakt onderdeel uit van de samenleving en het draagt concreet bij aan je zelfredzaamheid. De VVD is dan ook een groot voorstander van maatwerk, waarbij kan worden gekeken waar mensen wel toe in staat zijn en hoe we aan individuele gevallen een positieve draai kunnen geven. Een betaalde baan is voor de VVD het uitgangspunt. De VVD is ook voorstander van de tegenprestatie. Het uitvoeren van (passend) vrijwilligerswerk kan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen deze afstand te verkleinen. 

 

De VVD is van mening dat de groep werkende armen, ondernemers en ZZP'ers die minder dat het minimumloon verdienen niet over het hoofd mag worden gezien. Vaak is deze groep moeilijker te bereiken en vraagt een specifieke aanpak. Uitgangspunt moet dan ook zijn dan werken ten alle tijden moet lonen.

 

Een ander belangrijk punt op de het gebied van armoedebestrijding voor de VVD is het onderwerp 'armoede onder kinderen'.  Specifieke maatregelen dienen er voor te zorgen dat kinderen minimaal of geen hinder ondervinden van eventuele armoede en de stad zorgt dat ieder kind een gelijke start krijgt.