Toerisme en overlast

Amsterdam is een prachtige stad, een stad om trots op te zijn. Mensen uit de hele wereld worden aangetrokken tot onze grachtengordel, pleinen en parken, gastvrije bevolking en festivals. Soms zijn dit er echter wel erg veel. Het vollopen van de stad resulteert in overlast. De VVD wil de overlast voor de Amsterdammer fors beperken. Hier moeten bestaande regels voor gehandhaafd worden en daar waar nodig nieuwe regels worden vastgesteld. Zo moeten er grenzen gesteld worden aan tijdelijke vakantieverhuur.

 

Omdat Amsterdam veel meer te bieden heeft dan de grachtengordel, moeten we toeristen de weg wijzen naar andere delen van de stad. De inzet van technologie en innovatie voor de beheersing van bezoekersstromen zou hier bij kunnen helpen. Daarnaast is het zaak dat bezoekers gespreid worden over de stad en regio, bijvoorbeeld door het stimuleren van populaire musea en cultuurinstellingen een dependance op te richten op minder drukke plekken in de stad. Het verruimen van het nachtelijk openbaar vervoer zou ook kunnen bijdragen aan het spreiden van mensen over de stad. 

We zien in Amsterdam het traditionele winkelaanbod plaatsmaken voor toeristenwinkels met een eenzijdig aanbod van kaas, ijs en souvenirs. De VVD steunt het plan om via het bestemmingsplan geen nieuwe winkels en voorzieningen die zich alleen richten op toeristen en dagjesmensen meer toe te laten in (delen van) de binnenstad.

 

Ondanks dat toeristen inkomsten voor de stad genereren, brengen zij soms ook onevenredige overlast en kosten met zich mee. De VVD wil daarom dat de bezoekers een grotere bijdrage aan deze kosten gaan leveren. De toeristenbelasting moet daarom worden verhoogd en de extra inkomsten moeten gebruikt worden om op te treden tegen overlast, vervuiling en voor het leefbaar houden van de stad. Tevens wil de VVD dat Amsterdam weer een schone stad wordt en dat ook hier regels gehandhaafd worden. De VVD vindt eigenlijk dat de stad net zo intensief gereinigd zou moeten worden als de dag na Koningsdag, wat alleen mogelijk is wanneer er stevig geïnvesteerd wordt, het aantal handhavers wordt verdubbeld en er 500 extra schoonmakers worden aangenomen. Deze medewerkers moeten optimaal ondersteund worden.