Openbare orde en veiligheid

De VVD staat voor een helder beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid omdat sommige buurten hierop onverminderd slecht scoren. De druk op de politie, toezichthouders, handhavers en het Openbaar Ministerie neemt al jaren toe. De VVD wil hen middelen geven hun taak goed uit te voeren. Doeltreffende middelen zoals cameratoezicht en preventief fouilleren moeten sneller worden ingezet.


Ook geeft de politie aan te kampen met een tekort aan agenten. De VVD staat achter de wens van de Amsterdamse politie om 500 extra agenten aan te nemen. 

De tolerantie van Amsterdam staat steeds meer onder druk, wat voor de VVD onacceptabel is. We pleiten voor een strikt beleid dat erop gericht is dat alle Amsterdammers, ongeacht achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeur of leeftijd, zich veilig moeten voelen in onze stad. Zo willen we straatintimidatie aanpakken, woninginbraken terugdringen en anoniem aangifte doen vereenvoudigen.