Een vrij en divers Amsterdam

Vrijheid en diversiteit zijn onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Onze stad is al eeuwen een veilig haven voor religieuze minderheden en andersdenkenden. Daar zijn we trots op en daar staan we voor. Wij maken geen onderscheid tussen afkomst, religie of geaardheid. De VVD staat voor een zero tolerance beleid als het gaat om intolerantie, discriminatie, intimidatie en geweld op basis van geloof en of geaardheid. De VVD pleit voor het vereenvoudigen van de aangifte en intelligent cameratoezicht rondom LHBTI-uitgaansgelegenheden.


Veel vooroordelen en negatieve houdingen ten opzichte van de LBHTI-gemeenschap komen voort uit onwetendheid en gebrek aan voorlichting. Voorlichting over de diversiteit van onze samenleving en de plek van de LBHTI-gemeenschap moet een belangrijke rol zijn van het onderwijsprogramma op Amsterdamse scholen.

De VVD wil kwetsbare groepen binnen de LBHTI-gemeenschap ondersteunen middels voorlichting en educatie, maar ook met duidelijke regelgeving en sancties voor veroorzakers van discriminatie en uitsluiting.