Een bereikbare en gezonde stad

Reizen en mobiliteit zijn een essentieel onderdeel van het leven van iedere Amsterdammers. De vrijheid om je comfortabel, snel en veilig te kunnen bewegen is voor de VVD van groot belang. Door de groei van Amsterdam zal het aantal vervoersbewegingen toenemen, wat een druk zet op onze bewegingsvrijheid. De VVD gelooft in een mix van vervoersmogelijkheden waar de burger zelf keuzes in kan maken. De VVD wil kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen en het openbaar vervoer en fietsnetwerk blijven verbeteren om de bewegingsvrijheid te waarborgen. 


Wat de VVD betreft hoort de autorijder niet in het verdomhoekje. Ook mensen met een auto moeten in Amsterdam kunnen wonen. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn, waar mogelijk ondergronds. 


De VVD wil ook forse investeringen doen in soorten openbaar vervoer die de groei van Amsterdam ondersteunen en waarvan we weten dat er vraag naar is. Een voorbeeld is de Oost-Westlijn en het doortrekken van bestaande verbindingen naar nieuwe woongebieden en Schiphol. Daarnaast is de VVD voorstander van het stimuleren van P+R-opties, al dan niet in combinatie met autodeelconcepten, om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, de drukte tegen te gaan, milieuwinst te halen en de doorstroming te verbeteren.