Een duurzame stad

Veel Amsterdammers willen dat de groei van Amsterdam duurzaam is. De VVD wil dat ook. Duurzaamheid is wat de VVD betreft geen beleid van verbieden en duurder maken. Tot nu toe is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente te veel een zaak van regeltjes. Veel geld wordt gestopt in het Duurzaamheidsfonds, beheerd en besteed door de gemeente. De VVD wil hiervan een publiek-private organisatie maken, waarin bedrijfsleven en bewoners samen inhoud geven aan een schoon, leefbaar en duurzaam Amsterdam. We ondersteunen innovatieve en creatieve oplossingen op maat voor Amsterdam. 


Verder hanteert de VVD de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘beloon schoon’. We willen op termijn naar een systeem waarbij iedereen betaalt voor de hoeveelheid afval dat hij weggooit. Maar ook de gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en moet het goede voorbeeld geven. Daarom wil de VVD dat de gemeente jaarlijks inzicht geeft in de hoeveelheid en type afval wat zij produceert en zichzelf doelstellingen stelt op dit gebied. 

 

Vanaf 2020 worden alle nieuwbouwwoningen in Amsterdam energieneutraal en gasloos opgeleverd. De VVD vindt dat in 2030 alle corporatiewoningen energieneutraal moeten zijn. Bestande sociale woningbouw moet daarom snel verduurzamen. Regels die lokale energieopwekking in de weg staan moeten worden weggenomen. De VVD wil dat leges worden afgeschaft voor substantiële duurzame investeringen van bewoners en bedrijven. Amsterdammers moeten de ruimte krijgen om te experimenten met duurzaam opwekken van energie, gesloten rioleringssystemen en het hergebruik van water.