Zorg

De VVD is ervan overtuigd dat mensen het liefst zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorg en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven wonen. De VVD wil dat de gemeente de juiste randvoorwaarden schept en gelooft erin dat mensen zelf regie houden en hun eigen keuzes kunnen en willen maken als het om zorg gaat. 


Kinderen verdienen onze extra aandacht. We willen het zeer succesvolle programma ‘Aanpak gezond gewicht’ doorzetten en koppelen aan programma’s die bewegen en sport in de stad stimuleren. Als kinderen extra zorg nodig hebben moet deze direct beschikbaar zijn, want er mogen wat de VVD betreft geen wachtlijsten bestaan in de jeugdzorg. We willen in samenspraak met de jeugdzorginstellingen en met name in achterstandswijken de samenwerking tussen jeugdzorg, (sport)verenigingen en het onderwijs verbeteren om een integrale aanpak mogelijk te maken.


Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Amsterdam een prettige en gezonde stad te zijn om te leven. Tegen dierenmishandeling treden we hard op. Dieren in nood helpen we door snel een dierenambulance ter plaatse te laten komen.