Wonen

De Amsterdamse woningmarkt staat onder druk. Er moeten jaarlijks 10.000 woningen worden bijgebouwd. De VVD wil dat Amsterdam geen stad wordt voor alleen armen en rijken. Daarom moet de helft van alle nieuwe woningen beschikbaar zijn voor de middenklasse. Daarnaast willen we minimaal 3.000 woningen bijbouwen voor mensen die meer verdienen dan de middeninkomens. Ook studenten willen we welkom blijven heten in onze stad en voor hen willen we jaarlijks 2.000 sociale huurwoningen bijbouwen. De VVD vindt dat het aandeel sociale huurwoningen in het woningaanbod nu te hoog (53%) en wil dat omlaag brengen. Alleen zo kan Amsterdam een gemengde en evenwichtige stad blijven waar verschillende inkomensgroepen en gezinssamenstellingen een plek kunnen vinden. 

 

De gemeente Amsterdam is eigenaar van 80% van de grond in de stad. Eigenaren van woningen op deze grond betalen via erfpacht een vergoeding aan de gemeente. Deze ‘canon’ wordt aan het einde van een periode van 50 jaar opnieuw vastgesteld, wat gepaard gaat met forse verhogingen. De VVD is altijd voor een vrije keus tussen erfpacht en eigen grond geweest. Daarom willen we dat de gemeente de huidige erfpachters de mogelijkheid biedt de grond onder hun huis te kopen.