Onderwijs

Alle kinderen in Amsterdam hebben recht op het beste onderwijs en een school die bij hen past. Een goede opleiding geeft kinderen en jongeren een plek in onze samenleving en geeft hen de beste kans op een baan. De VVD zet zich daarom in voor goede schoolgebouwen en leermiddelen, kleine klassen en goede gemotiveerde docenten die tijd kunnen nemen voor hun leerlingen en gewaardeerd worden voor het belangrijke werk dat ze doen. De VVD wil verder investeren in het meetbaar maken van de schoolprestaties van Amsterdamse kinderen. Transparantie moet ook in het onderwijs voorop staan, zodat ouders een gefundeerde keuze voor een school kunnen maken. 


Verder wil de VVD schoolkeuze dan ook overlaten aan de ouders en de leerlingen, zowel bij middelbare scholen als bij het primaire onderwijs. De VVD wil een einde maken aan het postcodebeleid, waarbij kinderen voorrang krijgen op scholen in de directe omgeving. Daardoor is het onmogelijk voor een talentvolle leerling in Noord om naar een excellente school in Zuid te gaan.