Cultuur en sport

Amsterdam kent een groot en rijk aanbod van culturele voorzieningen, met een grote aantrekkingskracht op bezoekers uit Amsterdam, de rest van Nederland en het buitenland. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen draagt bij aan het goede Amsterdamse woon- en vestigingsklimaat. De VVD streeft naar een breed, gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en onderscheidend aanbod van kunst en cultuur. Kunst en cultuur vormen het cement waarmee verschillende bevolkingsgroepen in de stad met elkaar kunnen worden verbonden. Daarom is het belangrijk dat er wordt ingezet op het spreiden van het aanbod van binnen naar buiten de ring en cultureel ondernemerschap te bevorderen met oog voor de relatie met het publiek, bestaand en nieuw. 

Het helpt om jong te beginnen met het leren waarderen en genieten van kunst. Daarom is kunsteducatie voor scholieren in het kunstonderwijs op scholen van belang. De VVD wil het bedrijfsleven aansporen om een actieve rol te spelen in kunsteducatie van scholieren.

 

Verder wil de VVD ervoor zorgen dat sport op jonge leeftijd wordt gestimuleerd en dat scholen meer gebruik kunnen maken van sportvelden en andere faciliteiten die overdag niet worden gebruikt. Daarnaast ondersteunen we de invoering van de sportnorm. De VVD wil het goede sportklimaat in Amsterdam verder ontwikkelen. Er moeten voldoende en goede sportfaciliteiten beschikbaar zijn, zoals goede hardlooproutes en fietsmogelijkheden in parken en velden. Bovendien is het zorg dat in de groeiende stad, waar ruimte schaars is, nieuwbouwwijken voldoende sportvoorzieningen moeten krijgen. De VVD wil dat er voor iedereen bruikbare sporttoestellen en –faciliteiten in groengebieden worden geplaatst, zodat sporten zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt.