VVD Oost stelt aanwezigheid krakers Van Lohuizenlaan aan de kaak

30 maart 2017

Marcel Mokveld van de VVD Amsterdam Oost heeft schriftelijke vragen gesteld aan stadsdeel Amsterdam Oost over de krakers van het GVB huisje (zogenaamde ‘Blije Buren’):


Klopt het dat de krakers van het voormalige GVB huisje aan de Van Lohuizenlaan nu in twee portacabins bivakkeren? Wat zijn de kosten voor het stadsdeel hiervan? Zijn hier vergunningen voor geleend, en zo ja waarom?


Wij hebben begrepen dat er inmiddels iemand ook permanent woonachtig is in deze portocabins. Zo ja, Is dit toegestaan? Is daar een vergunning voor afgegeven? Zo nee, wat gaat het stadsdeel in dat geval doen tegen dit illegaal verblijf?


Wij hebben begrepen dat dit krakersinitiatief ook subsidie heeft ontvangen van stadsdeel Oost. Klopt dat? Zo ja om hoeveel subsidie gaat dat, en waarom is deze verstrekt?
Wij hebben verder begrepen dat er in en rondom de portacabins van het krakersinitiatief inmiddels ook overlast plaatsvindt en/of ongedierte aanwezig is.

Welke overlast meldingen zijn bij het stadsdeel oost hiervan bekend?Om hoeveel overlastmeldingen gaat en van welke aard? Wij hebben begrepen dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de Blije Buren. Klopt dat? Zo ja:
Waarom heeft dit onderzoek plaatsgevonden?
Wat was de opdracht van dit onderzoek?
Kunnen de resultaten van dit onderzoek aan de bestuurscommissie Oost beschikbaar worden gesteld? Zo nee, waarom niet?


Hoeveel heeft dit onderzoek gekost?Hebben er veiligheidsinspecties plaatsgevonden m.b.t. de portacabins? Zo ja, hoeveel heeft dit gekost? Welke andere kosten heeft het stadsdeel Oost nog meer gemaakt om dit krakersinitiatief te faciliteren.Wij hebben begrepen dat er door stadsdeel Oost aan dit krakersinitiatief een ruimte is aangeboden in de nieuwbouw voor statushouders op deze locatie. Klopt dat? Zo ja:Waarom wordt die ruimte aangeboden?
Wat zouden daarvan de eenmalige en jaarlijkse kosten worden voor het stadsdeel (ook graag naast externe kosten ook interne kosten voor inspectie, begeleiding, etc. hierin meenemen).