Geen verkeerstechnisch bezwaar om Nuonweg open te stellen

07 juni 2016

In een brief van B&W van 26 mei aan de gemeenteraad stellen zij dat het haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd dat er geen verkeerstechnisch bezwaar is om de NUONweg open te stellen. De kosten zouden 3,4 miljoen bedragen. Zowel Nuon als de Maxis hebben hun medewerking toegezegd.


Na een tijdlang zich hiervoor sterkgemaakt te hebben, is dit voor de VVD in Oost een belangrijke stap in de goede richting. Er zal nog wel verder onderzoek nodig zijn naar de juridische aspecten, en hoe dit aangepast kan worden in de bestemmingsplannen. Op zijn vroegst zal in het eerste kwartaal van 2017 meer bekend worden over de voortgang van dit proces. Tot die tijd blijft de VVD zich ertegenaan bemoeien.