Schouwcoördinatoren Wallen & Nieuwmarktbuurt in het zonnetje gezet

10 februari 2017

Ruim tien jaar worden inmiddels veiligheidsschouwen gehouden op de Wallen en in de Nieuwmarktbuurt. Deze schouwen hebben tot doel om de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in deze buurten van onze binnenstad in kaart te brengen.

Een paar keer per maand lopen een aantal bewoners, de wijkagent en medewerkers van de gemeente hun rondes om de problemen in kaart brengen. Het stadsdeel kan vervolgens handhaving en schoonmaak daarop afstemmen. Ook wordt inzichtelijk waar structurele aanpassingen op straat    noodzakelijk zijn.

De bewoners die betrokken zijn bij de schouwen zetten zich al vele jaren met veel enthousiasme als vrijwilliger in. Vanochtend hebben VVD'ers Femke Lagerveld (Provinciale Staten NH) & Raphaël van Kraaij (bestuurscommissie Amsterdam Centrum) en daarom verrast en met een traktatie in het zonnetje gezet.

Met de VVD Taartenactie, die jaarlijks rondom Valentijnsdag wordt gehouden, worden mensen of organisaties in het zonnetje gezet vanwege hun bijzondere inzet voor de gemeenschap in hun buurt. De VVD Taartenactie vindt dit jaar voor de elfde keer plaats.

Op basis van (het succes van) de schouwen heeft de VVD Amsterdam Centrum bij de behandeling van de begroting 2017 voorgesteld om de veiligheidsschouwen ook in andere buurten te starten en om fysieke maatregelen te treffen op de Wallen om overlast en verloedering tegen te gaan. Deze voorstellen werden door het gehele bestuur ondersteund.