Bestuursorganisatie

De VVD heeft veel leden in Amsterdam Zuid. Voor de leden worden regelmatig activiteiten georganiseerd. De fractie in de Bestuurscommissie is eveneens altijd bereid u te woord te staan.

Voor vragen over de VVD Amsterdam Zuid kunt u zich wenden tot campagneleider Daan Wijnants via d.wijnants@vvdamsterdam.nl.