VVD Amsterdam Zuid: afkoop erfpacht valt miljoenen voordeliger uit voor burgers dan gedacht

Amsterdammers kunnen mogelijk voor een veel lager bedrag hun erfpacht afkopen dan eerder door de Gemeente gecommuniceerd. Voor de bewoner van een groot appartement in Zuid kan het voordeel oplopen tot 90 duizend euro. De VVD fractie in Amsterdam Zuid, de grootste partij in de deelraad Zuid, heeft van bewoners signalen ontvangen en zelf geconstateerd dat Amsterdammers de dupe zijn geworden van de toepassing van de verkeerde bepalingen bij een aanbieding om de erfpacht af te kopen. In concreto gaat het om de toepassing van de Algemene Bepalingen 2000 terwijl de Algemene Bepalingen 1994 van toepassingen waren.

“Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Zodra het onderzoek is afgerond moeten de door deze fouten getroffen Amsterdammers met terugwerkende kracht een aanbod krijgen om alsnog op basis van de juiste, veel voordeliger, Algemene Bepalingen van 1994 hun erfpacht af te kunnen kopen. Iedere te veel betaalde euro moet terug naar de Amsterdammer. De erfpachtregeling is hoe dan ook een gedrocht waar we van af moeten, maar als je hem dan toepast moet je dat wel goed doen”, aldus VVD fractievoorzitter Jeroen van Wijngaarden.

Gisteren heeft de deelraad van stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam een motie van de VVD aangenomen die het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid opdraagt een onderzoek te starten naar de totale omvang van de te hoog vastgestelde afkoopsom voor de erfpacht. De motie werd mede ondertekend door D66 en het CDA. De motie is unaniem aangenomen in de deelraad Zuid. Alle bewoners van Zuid dienen verder via de Stadsdeelkrant te worden geïnformeerd over de fouten. (zie hieronder de tekst van de aangenomen motie).      

Motie erfpacht