Project besluit parkeergarage Boerenwetering

De deelraad van Zuid heeft gisteren ingestemd met het Projectbesluit en de Nota van Uitgangspunten voor het ontwerp van een parkeergarage onder de Boerenwetering (de gracht tussen het Museumkwartier en de Noord-Pijp). Daarmee is een belangrijke stap genomen om te komen tot een ondergrondse garage van 400 plaatsen.v

Ondergrondse parkeergarages worden gebouwd om ruimte te creëren. Ruimte onder de grond om auto’s te parkeren en daardoor ruimte boven de grond voor fietsenstallingen, groen en verblijfsruimte. Het is een investering voor de lange termijn, waarvan de buurt zal profiteren door minder zoekverkeer en meer vrije ruimte.

De VVD staat achter de locatie omdat de Noord-Pijp een gebied is waar de druk op de openbare groot is en er dus veel gewonnen kan worden boven de grond. De VVD is verder voorstander van de traditionele garage omdat deze minder kans op storingen hebben en er niet over de  hele lengte van de straat inrijhuisjes nodig zijn. En de VVD staat achter het uitgangspunt dat er voor iedere twee parkeerplaatsen ondergronds er een bovengronds wordt weggehaald, omdat we hier zowel de parkeerdruk aanpakken als meer ruimte creëren. Een win/win-situatie dus.

Door met projectbesluit in te stemmen is een belangrijke stap gezet. Het is echter nog niet het definitieve besluit om daadwerkelijk te beginnen met de aanleg. Het bestuur zal het komende jaar het project zorgvuldig verder voorbereiden, zodat de deelraad in december een gedegen besluit kan nemen. Zo komt er ondermeer een onafhankelijk onderzoek naar de juistheid van de inschatting van de risico’s en de financiële onderbouwing.

Het is van belang dat de raad zich goed kan voorbereiden op het definitieve go/no-go besluit in de december. De VVD heeft daarom de toezegging aan de portefeuillehouder gevraagd of de stukken eerder dan de gebruikelijke termijn beschikbaar kunnen zijn, en of ook alle openbare stukken digitaal beschikbaar kunnen zijn. De portefeuillehouder heeft bevestigt dat volgens de planning de stukken eerder ter beschikking zullen zijn, en hij zal nagaan of de alle stukken op de site van het stadsdeel gezet kunnen worden. 

De VVD is tevreden met het genomen besluit, en kijkt met vertrouwen uit naar de bespreking in december.