Makkelijker parkeren dankzij de VVD

De stadsdeelraad van Zuid is over de eerste helft van zijn termijn heen. Goed om als VVD eens te kijken wat er ondertussen bereikt is. Uiteraard staat de eerste helft van de termijn voor een deel in het teken van het opstarten van nieuwe projecten en het opstellen van beleid, maar toch zijn er al concrete resultaten geboekt.

Een van onderwerpen waar we als VVD een duidelijke stempel op hebben kunnen drukken is het parkeerbeleid, zoals de proef met bezoekersparkeren in een paar wijken in Zuid. Een ander belangrijk voorbeeld is het groter maken van het gebied waarin een parkeervergunning geldig is. Zo is Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier nu één groot vergunninggebied (gebied 2). Daarnaast is het met deze vergunning ook mogelijk om te parkeren op industrieterrein Schinkel, als overloopgebied voor de drukke Hoofddorppleinbuurt.

Ook het gebied De Pijp, Rivierenbuurt en Veluwebuurt is een groot gebied waar een vergunning geldig is (gebieden 3 en 4). Met dergelijke grote gebieden is het voor bewoners makkelijker om een parkeerplek te zoeken in hun buurt.  Ook kan de auto in een grote gebied gebruikt worden als dat een keer nodig is voor de zwaardere boodschappen zonder dat daarvoor een kaartje uit de automaat gehaald hoeft te worden.

Verder heeft de VVD zich hard gemaakt voor soepelere regels bij het uitgeven van vergunningen in Buitenveldert. Het was helaas nodig om het gebied van betaald parkeren daar uit te breiden, om ook bewoners in Buitenveldert Zuid weer voldoende parkeergelegenheid te bieden. Hierbij is door het DB wel aangedrongen bij de Centrale Stad om voor bedrijven en bewoners meer vergunningen toe te staan dan geldt binnen de ring. Tenslotte is de parkeercapaciteit in Buitenveldert voldoende om deze vraag op te vangen nu er betaald parkeren is ingevoerd.

Daarnaast maakt de VVD zich hard voor de aanleg van de parkeergarage in de Boerenwetering, die een tweeledig doel heeft: vrijmaken van openbare ruimte én het verlagen van de parkeerdruk in de Noord-Pijp. Dit wordt gedaan door zo’n 400 plaatsen onder  de grond te realiseren en er 200 boven de grond te verwijderen.

De VVD verwacht overigens niet dat de luchtkwaliteit in de stad verslechtert door deze maatregelen.  Auto’s worden tenslotte steeds schoner, en ook het (semi-)elektrisch vervoer komt nu langzamerhand van de grond. Verder leidt zoekverkeer juist ook tot onnodige autokilometers in de stad. Als de parkeerdruk in de Noord-Pijp enigszins verlicht wordt, zullen bewoners eerder een parkeerplek vinden, en dus minder lang in de buurt rondjes rijden. En dat is winst, niet alleen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de verkeersveiligheid.