Investeringsbesluit parkeergarage Boerenwetering aangenomen

De VVD-fractie is zeer tevreden met het besluit van de deelraad Zuid om de parkeergarage onder de Boerenwetering aan te leggen. Met het genomen investeringsbesluit is een belangrijke stap gezet in de realisatie van 600 ondergrondse parkeerplaatsen in de Noord-Pijp. De VVD-fractie staat om twee redenen achter de bouw van de Boerenweteringgarage: we verminderen hierdoor de parkeerproblemen in de Noord-Pijp aanzienlijk en creëren daarnaast extra ruimte bovengronds. Voor de 600 gerealiseerde plaatsen ondergronds zullen 300 plaatsen bovengronds opgeheven worden.

Met de garage pakken we de parkeerproblemen in de Noord-Pijp aan. Momenteel moeten veel bewoners elke avond bij thuiskomst lang zoeken naar een parkeerplek. Door de bouw van deze parkeergarage worden 300 parkeerplaatsen aan het totaal toegevoegd, hierdoor zal de parkeerdruk aanzienlijk verminderen. De VVD wil de autobezitter niet de stad uit jagen. Wij komen juist op voor bewoners die een auto nodig hebben voor hun werk of voor welke reden dan ook.

Daarnaast zien wij de parkeergarage ook als een goede oplossing om de druk op de ruimte bovengronds te verminderen. Voor elke twee nieuwe plaatsen ondergronds, wordt er één bovengronds opgeheven. Zo ontstaat meer ruimte, bijvoorbeeld voor nieuwe fietsparkeerplaatsen, voor bredere stoepen die beter toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn en voor meer speelruimte voor kinderen. De VVD wil geen auto’s van de straat hebben omdat het ‘lelijk blik’ zou zijn, maar alleen omdat er ruimte nodig is voor andere functies. Dat sommige bewoners daardoor verder van huis in een garage moeten parkeren, is de uitruil die daarbij helaas nodig is.

De VVD is van mening dat stadsdeel Zuid voldoende rekening heeft gehouden met de lessen van de Noord/Zuidlijn. We zijn immers niet over één nacht ijs gegaan, en de second opinions zijn uitgevoerd bieden een goede aanvullende basis voor de besluitvorming. We wensen het bestuur verder veel succes met het vervolgproces, en zullen uiteraard de aanbesteding en realisatie van de garage nauwlettend volgen.