VVD fractie Zuid zeer bezorgd over inbraakgolf garages Olympisch Kwartier

Fractievoorzitter Jeroen van Wijngaarden heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid verzocht om actie te ondernemen om in overleg met de politie een einde te maken aan de inbraakgolf. Allereerst moet de overheid verantwoordelijkheid nemen door politie-aandacht voor het structurele vandalisme waarbij auto's worden vernield. Daarnaast kunnen bewoners ook zelf verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld betere videosurveillance. De fractie zal bij het Dagelijks Bestuur vinger aan de pols houden over de opsporing en vervolging van de verantwoordelijken.