Coalitiefracties Zuid willen extra maatregelen verkeersveiligheid Amstelveenlijn

In december 2012 heeft bij de Parnassusweg ter hoogte van de Claude Debussylaan een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Naar aanleiding van het recent uitgekomen rapport naar aanleiding van dit ongeluk, hebben de fracties VVD, PvdA en D66 om aanvullende maatregelen gevraagd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijke prioriteit voor ons. Er zijn al veel maatregelen genomen maar er is ook nog veel werk te doen, zeker als het gaat om de Amstelveenlijn. Aan portefeuillehouder Kreuger is gisteren tijdens de commissievergadering gevraagd om bij de centrale stad de volgende punten in te brengen:

  • Onderzoek de mogelijkheid van een 2-richtingfietspad ten westen van de Buitenveldertselaan, over de gehele lengte van de gemeentegrens met Amstelveen tot aan de Zuidas. Fietsers in noordelijke richting worden dan niet gedwongen de Amstelveenlijn gelijkvloers te kruisen. Zo kan bijvoorbeeld vanuit Uilenstede de VU op een veilige manier rechtstreeks bereikt worden via de tunnel bij de Bos en Vaartlaan.
  • Onderzoek of het mogelijk is om de tram- en metrochauffeurs te controleren op te hard rijden en het negeren van rood licht bij de kruisingen.
  • Verhoog controles op negeren van rood licht door fietsers en voetgangers
  • Investeer in voorlichting op scholen waarvan veel leerlingen de metrolijn moeten kruisen.
  • Implementatie van de bevindingen van het onderzoek naar de plaatsing van slagbomen.

Hierbij hopen de fracties op korte termijn de verkeersveiligheid verder te kunnen vergroten.