VVD Zuid zegt nee tegen voorstel nieuwe erfpachtvoorwaarden

Komt allen donderdagavond naar het stadhuis De gemeente wil nieuwe erfpachtvoorwaarden vaststellen. De hoogte van uw erfpachtcanon wordt volledig afhankelijk van de verkoopprijs van uw woning. Als u uw woning dus goed onderhoudt en investeert in uw woning, gaat de erfpachtcanon omhoog! De gemeente profiteert van de waardevermeerdering van uw woning, terwijl u voor alle kosten opdraait.

Komt allen donderdagavond naar het stadhuis

De gemeente wil nieuwe erfpachtvoorwaarden vaststellen.

De hoogte van uw erfpachtcanon wordt volledig afhankelijk van de verkoopprijs van uw woning.

Als u uw woning dus goed onderhoudt en investeert in uw woning, gaat de erfpachtcanon omhoog!

De gemeente profiteert van de waardevermeerdering van uw woning, terwijl u voor alle kosten opdraait. 

Bovendien wordt elk jaar het canonpercentage bepaald aan de hand van het rendement op de 10 jaars-staatslening. Nu is dit laag, maar in 1990 was het rendement 9,3%!

Laat de gemeente voor 11 juni a.s. weten dat u dit niet accepteert en geef uw mening tijdens de bijeenkomst met Maarten van Poelgeest op donderdag 30 mei a.s. om 19.00 uur (Weesperstraat 113)

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/wilt-mening-geven/

(voor meer informatie en een reactieformulier)

of stuur een email naar: secretariaatbe@oga.amsterdam.nl

(ovv inspraak voorstel erfpachtbeleid)