VVD Zuid: zorgen over draagvlak bewoners omgeving noodopvang Amstelveen

De VVD Amsterdam Zuid maakt zich zorgen over het draagvlak onder bewoners van Buitenveldert voor een noodopvang voor asielzoekers dichtbij in Amstelveen-Noord. Het is ons gebleken dat bewoners in de omgeving van de opvanglocatie niet op voorhand zijn geïnformeerd over de komst van de noodopvang, mede doordat de burgemeester van Amsterdam kennelijk ook niet op de hoogte was.

Gezien de onrust onder bewoners in de omgeving en het belang van sociale veiligheid hecht de VVD eraan dat er adequate beveiliging en bewaking aanwezig zal zijn in de wijk. Het is voor de VVD tevens van groot belang dat de noodopvang voor asielzoekers op een rustige manier verloopt. Daarom is het wenselijk dat de noodopvang alleen wordt gebruikt voor de opvang van gezinnen.

Om draagvlak onder bewoners te creëren is het goed als bewoners in de omgeving van de noodopvang de kans krijgen betrokken te zijn bij de invulling van de noodopvang.