VVD Zuid wil meer inzicht in veiligheidssituatie in Zuid

Op 11 december werd stadsdeel Zuid opgeschrikt door een schietpartij op de Amstelveenseweg, waarbij twee slachtoffers vielen. Eerder in het jaar werd op 8 februari een man in zijn auto in de Bertelmanstraat doodgeschoten. Vlak voor de jaarwisseling was er nog een schietpartij bij een café in de Rivierenbuurt.

Op 11 december werd stadsdeel Zuid opgeschrikt door een schietpartij op de Amstelveenseweg, waarbij twee slachtoffers vielen. Eerder in het jaar werd op 8 februari een man in zijn auto in de Bertelmanstraat doodgeschoten. Vlak voor de jaarwisseling was er nog een schietpartij bij een café in de Rivierenbuurt.

Het geweld in de Amsterdamse onderwereld wordt in toenemende mate in de bovenwereld uitgevochten. Helaas ook in stadsdeel Zuid. Het is van het grootste belang dat de inwoners van Zuid zich beschermd weten tegen rondvliegende kogels, uiteindelijk de kerntaak van de overheid.

Gezien het voorgaande stellen wij de volgende schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid:

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur de veiligheidssituatie in Zuid, specifiek in relatie tot deze geweldsincidenten waarbij vuurwapens worden gebruikt?
2. Is het Dagelijks Bestuur het met de VVD eens dat de veiligheid van de inwoners van Zuid prioriteit nummer één moet zijn?
3. Welke concrete maatregelen worden door het Dagelijks Bestuur genomen om deze geweldsincidenten waarbij vuurwapens worden gebruikt te bestrijden? 
4. Is het Dagelijks Bestuur bereid om in overleg te treden met de burgemeester van Amsterdam om bepaalde gebieden in Zuid (opnieuw) aan te wijzen waar de politie de bevoegdheid krijgt tot preventief fouilleren? Zo nee, waarom niet?