Speech Paul Slettenhaar bij start bouw boerenweteringgarage

De bouw van de Boerenweteringgarage is begonnen! Lees hier de speech van VVD-bestuurder Paul Slettenhaar bij de start van de bouw.

Vandaag gaat hier iets gebeuren waarover al tientallen jaren gesproken wordt in Amsterdam. Namelijk de start van de bouw van een parkeergarage. Niets bijzonders zult u zeggen!
Maar dat is het wel! Deze garage komt niet zomaar ondergronds, maar onder een gracht. In dit geval de Boerenwetering. Wat ik al eerder zei, een parkeermogelijkheid voor auto's waar in Amsterdam al vele keren eerder over is gesproken, maar tot op heden niet gerealiseerd. En daar gaat nu dus verandering in komen. In Zuid gaan we het doen. Parkeren onder een gracht!

Een parkeergarage met een capaciteit van maar liefst 600 auto's en 60 fietsen. In twee lagen aangelegd onder water. Met de bouw van deze garage bereiken we twee zaken, namelijk het verminderen van de parkeerdruk in de Oude Pijp en het verbeteren van de leefbaarheid op straat. Wanneer de garage over ongeveer twee jaar in gebruik wordt genomen, zullen ongeveer 275 reguliere parkeerplaatsen op straat verdwijnen. De ruimte die hierdoor vrijkomt zullen we gebruiken voor de herinrichting van de Frans Halsbuurt met meer ruimte voor parkeren, groen, spelen, voetgangers en fietsers. Als u even met mij meerekent, 275 plaatsen op straat verdwijnen en 600 plaatsen in de garage komen erbij. Een winst dus van 325 parkeerplaatsen en meer ruimte op straat. Parkeerplaatsen die in de eerste plaats zijn bedoeld voor bewoners. Ik heb zelf 18 jaar in de Pijp gewoond en uit ervaring weet ik dat het rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek geen pretje is. Met de komst van de parkeergarage zal dat niet meer nodig zijn.

Ik kan u zeggen dat er heel wat water door de Boerenwetering is gestroomd voordat er groen licht kwam voor de bouw van de garage onder water. In 2002 was ik fractievoorzitter van de VVD in het toenmalige stadsdeel Oud-Zuid.  Het oorspronkelijke plan werd toen al besproken door de stadsdeelraad in Oud Zuid. Tot een besluit kwam het niet. Na de fusie tussen Oud Zuid en Zuideramstel kwam de garage opnieuw op de agenda in stadsdeel Zuid. Intussen was er al een aardig potje met geld, opgespaard door bewoners via het tarief van de parkeervergunning. Collega bestuurder Marco Kreuger (hier aanwezig) heeft het plan nieuw leven ingeblazen en uiteindelijk bestuurlijk draagvlak gevonden. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het selecteren van een geschikte aannemer. Die is gevonden, we worden hier vandaag gastvrij ontvangen door aannemer Max Bögl. Geen onbekende in Amsterdam. Dezelfde aannemer is verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord Zuidlijn. Een paar honderd meter verderop heeft deze aannemer tunnels geboord voor de Metro. Dwars onder de Oude Pijp, zonder een centimeter verzakking. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Max Bögl deze klus klaart.

De voorgenomen bouw van de Boerenweteringgarage is het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws geweest als gevolg van procedures tegen het bestemmingsplan en de bouwvergunningen. Het vergunningenstelsel is ingewikkeld en belanghebbenden hebben het recht om dit kritisch te volgen en bezwaar in te dienen. Uiteindelijk is er na toetsing van de Raad van State groen licht gekomen voor de start van de bouw. Dus nu snel aan de slag.

We gaan straks naar buiten voor een symbolische handeling om de start van de bouw te markeren. Voordat we dat doen wil ik graag een aantal mensen bedanken voor hun bijzondere inspanningen:
-       Marco Kreuger voor zijn bestuurlijke volharding
-       Jan Stolk, die als projectleider de kar heeft getrokken totdat het licht voor de bouw definitief op groen stond. En gelooft u mij, dat is geen makkelijke klus geweest. Jan mijn complimenten!
-       Zijn opvolgster Marise Ent
-       Projectleider Maarten de Jong van aannemer Max Bögl
-       De gemeente Amsterdam voor de steun en het positieve besluit over het bestemmingsplan
-       En tot slot de belangrijkste mensen en dat zijn natuurlijk de bewoners en ondernemers rond het bouwterrein. De financiering van de garage wordt grotendeel betaald uit de spaarpot die is ontstaan door de parkeertarieven die u betaalt. Ik realiseer mij dat u last zult krijgen van de bouwactiviteiten. Ik hoop dat u zult genieten van het eindresultaat en dat wij bij de oplevering van de garage met elkaar het glas zullen heffen.

En dan nu naar buiten!