VVD Zuid wil dat verkoopwagens Albert Cuypmarkt mogen blijven staan

Het moet mogelijk worden dat de verkoopwagens op de Albert Cuypmarkt ’s nachts kunnen blijven staan. Daarvoor pleit fractievoorzitter van de VVD Amsterdam Zuid Ronnie Eisenmann: “Voor de meeste verkoopwagens is het ondoenlijk om na afloop van de markt telkens weg te moeten. Wat ons betreft moeten zij ook ’s nachts kunnen blijven staan.”

Vanwege de door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe marktverordening was er sprake van dat de wagens niet meer konden blijven staan. Stadsdeel Zuid heeft nu besloten twee jaar niet te handhaven en zo snel mogelijk tot een maatwerkoplossing te komen. Ronnie Eisenmann: “De marktkooplui hebben recht op duidelijkheid. Wij willen in Zuid ruimte blijven geven aan de Albert Cuyp en daarvoor moet er een oplossing komen. We zullen dan ook bij de wethouder Ollongren pleiten om bij de vaststelling van het nieuwe Marktreglement voldoende ruimte open te laten zodat het Stadsdeel voldoende mogelijkheid wordt geboden om passende oplossingen te bieden.”