VVD Zuid: "Onderzoek naar misbruik Cheider"

De Telegraaf berichtte over de gebrekkige afwikkeling van mogelijk seksueel misbruik van leerlingen door een docent op de Joodse school Cheider. Door te laat handelen van het schoolbestuur kon de betrokken docent Ephraïm S. ongehinderd vertrekken naar Israël, waarvandaan hij na een lange juridische procedure nu aan Nederland kan worden uitgeleverd. De VVD Zuid wil opheldering en onderzoek.

De VVD-fractie stelt de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel:

  1. Is het Dagelijks Bestuur het met de VVD eens dat een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het bestuur van Cheider noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke mogelijkheden heeft het Dagelijks Bestuur om dergelijke misstanden op Cheider in de toekomst te voorkomen?
  3. Is het Dagelijks Bestuur voornemens om in overleg te treden met de wethouder Onderwijs om in gezamenlijkheid Cheider de komende tijd onder verscherpt toezicht te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke rol heeft het stadsdeel om toezicht te houden op de soms kwetsbare positie van jonge leerlingen op scholen?