Erfpacht: "Goed compromis maar er blijven zorgen"

De VVD-fractie in Zuid is altijd zeer kritisch geweest met betrekking tot de nieuwe overstapregeling voor bestaande erfpachters. Aan het einde van de vorige bestuursperiode is een ramp voorkomen voor vele gezinnen doordat de regeling die door het vorige college was bedacht niet is doorgegaan. Erfpacht was en is een complex financieel product en voor veel huiseigenaren onduidelijk en niet transparant. Dit voorstel vinden wij echter in de kern positief.

Buurtstraatquote nader bekijken

Tegelijkertijd blijven we kritisch. De VVD in Amsterdam Zuid maakt zich zorgen over de zogeheten buurtstraatquote, die zowel in Zuid binnen als buiten de ring relatief hoog uitpakt en ongunstige gevolgen heeft voor erfpachters in Zuid. De door de gemeente gehanteerde residuele waardemethode is daar de logische oorzaak van, maar ten opzichte van andere wijken lijkt Zuid er behoorlijk ongunstig vanaf te komen. 

Concreet zijn wij van mening dat de gemeente nu de waarde van erfpachtgrond in Amsterdam-Zuid in veel gebieden te hoog inschat. Dat betekent dat erfpachters bij overstappen naar eeuwigdurende erfpacht teveel gaan betalen. Dat vinden wij onredelijk en onwenselijk. Daarom moeten deze buurtstraatquotes worden verlaagd.

Daarnaast achten wij het wenselijk dat mensen hun afkoopsom in termijnen kunnen voldoen. Daardoor komt afkoop ook voor mensen met minder spaargeld binnen bereik.

Positieve grondhouding

In het algemeen zijn wij positief over de overstapregeling. De waarde van bestaande, al afgekochte erfpachttijdvakken wordt verrekend bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Jaarlijkse canon blijft een mogelijkheid. Er wordt in de uitvoering rekening gehouden met de “marktreactie”. De gemeente/het college gedraagt zich dus verantwoordelijk ten opzichte van de markt. Het product is eenvoudig, transparant en verhandelbaar zonder tussenkomst van de overheid.

Het voorstel blijft een compromis, maar een goed compromis, vergeleken met wat er lag en met de AB 2000!

Verouderingsfactor er uit

De zorg van de VVD in Zuid zat er in, dat juist de buurten die getroffen worden door deze verouderingsfactor aan erfpachtherziening toe zijn. En dat de gemeente daarmee de verdenking op zich zou laden dat het uit is op winstmaximalisatie. De verouderingsfactor was volledig nieuw en gaat gelukkig niet door.

Felicitaties

Het college heeft met dit voorstel de juiste basisstructuur gekozen. Wij feliciteren VVD-wethouder Eric van der Burg met deze prestatie. De komende tijd blijven wij ons inzetten voor een zo gunstig mogelijk uitwerking van de overstapregeling voor erfpachters in Zuid. 

Ronnie Eisenmann
Fractievoorzitter.