Albert Cuypgarage wordt de naam voor parkeergarage onder Boerenwetering

Stadsdeel Zuid heeft, dankzij de hulp van een aantal leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam, een definitieve naam voor de parkeergarage onder de Boerenwetering. De garage in aanbouw staat nu nog bekend onder de naam ‘Boerenweteringgarage’, maar dit was tot op heden altijd een werktitel. Om een definitieve naam te bepalen werd de hulp ingeroepen van het Montessori Lyceum. Deze school heeft een directe link met het project, omdat het schoolgebouw grenst aan de bouwkuip.

Tijdens een korte presentatie kregen de vijf teams op 16 februari  de gelegenheid om een nieuwe naam te ‘pitchen’. Omdat het toekennen van namen binnen de gemeente wel aan regels is gebonden, was door het stadsdeel al een ‘shortlist’ gemaakt met namen: Ruysdaelgarage, Frans Halsgarage, Oud Zuidgarage, Albert Cuypgarage en Boerenweteringgarage.

Bestuurder en voorzitter van de jury Paul Slettenhaar: “De leerlingen van het Montessori Lyceum hebben fantastische presentaties gehouden, complimenten daarvoor. Na uitvoerig juryberaad zijn wij tot de slotsom gekomen dat de naam Albert Cuypgarage het beste recht doet aan de plek. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat de garage een mooie verbinding vormt tussen cultuur en economie. Aan de ene kant het Rijksmuseum met werken van schilder Albert Cuyp en aan de andere kant de bedrijvigheid van de gelijknamige markt.”

De jury

De bestond uit de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits, voorzitter van de ondernemersvereniging Albert Cuyp Bert van den Ende, bestuurder Zuid Paul Slettenhaar en namens het Montessori Lyceum  conrector Maarten Delvaux.