VVD Amsterdam-Centrum zoekt commissielid

05 januari 2017

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 voert de VVD-fractie van de bestuurscommissie Amsterdam-Centrum op enthousiaste en constructieve wijze oppositie in onze binnenstad. Op die manier werken we aan een veilig, ondernemend en schoon Centrum. Naast de twee VVD-leden in de bestuurscommissie is er ruimte voor één buitengewoon commissielid (ook wel duo genoemd) die wij de verantwoordelijkheid willen geven over enkele onderwerpen en portefeuilles.

Een buitengewoon commissielidmaatschap betekent dat je je inzet om samen met ons een liberale invulling te geven aan de taken en uitvoering in ons stadsdeel. Dit vraagt inzet zowel binnen als buiten het stadhuis door bijv. de fractie te ondersteunen of het woord te voeren in de bestuurscommissie bij voorbereidende agendapunten (geen stemrecht). Het is voor iedereen verschillend hoeveel tijd hij of zij eraan besteedt, maar ga uit van gemiddeld zo'n 8 tot 12 uur per week. Dit wisselt uiteraard door piek- en dalmomenten. De bestuurscommissie vergadert altijd op dinsdagavond. Het betreft een vrijwilligersfunctie met verantwoordelijkheid en veel ruimte voor eigen initiatief.

Heb je interesse voor de functie van buitengewoon commissielid en woon je in Amsterdam Centrum, stuur dan s.v.p. uiterlijk op 20 januari 2016 een actueel CV en een korte motivatie naar centrum@vvdamsterdam.nl. Geef ook aan naar welke portefeuilles jouw interesse uitgaat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Raphaël van Kraaij, fractievoorzitter (06-22233601/centrum@vvdamsterdam.nl)