Werk aan de winkel voor een schone openbare ruimte

11 maart 2014

De aanleg van de Rode Loper- de entree van de stad - geeft het Damrak en het Rokin die allure die onze stad verdient en loopt door tot aan het Weteringcircuit. Om die allure te behouden is het van groot belang dat de openbare ruimte schoon en heel is. Dit kunnen we bereiken door een beter en adequaat vuilophaalregime en door effectievere inzet van middelen.

Het legen van afvalbakken zal op de drukke en toeristische plekken verhoogd moeten worden naar driemaal per dag terwijl op de rustige plekken tweemaal per week voldoende zal blijken. De VVD pleit voor meer afvalcontainers onder de grond. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit op diverse plekken mogelijk is. Hierdoor zal het zwerfafval zeker afnemen.

“Maak van je dak geen rommelzolder” geldt voor een aantal bewoners van de woonboten. Houd de oever en de kade vrij van obstakels en zorg dat de boot of ark er netjes en onderhouden bij ligt. Want dat verdienen onze grachten. Het is een goede zaak dat het mooie aangezicht van de grachten mede blijft gewaarborgd door voortzetting van de inventarisatie van historische schepen door de bestuurscommissie.

Op deze manier werken we samen naar een steeds schonere en completere openbare ruimte. Onze culturele historische binnenstad met een prettig en leefbaar gemengd woon- en werkklimaat blijft altijd in beweging. Denk aan de vernieuwende initiatieven in het 1012 gebied, waar grote en kleine ondernemers zich zullen vestigen in veel leegstaande panden. Leegstand wordt zo tegengegaan door renovatie en herstel én, door goede verlichting, zorgt dat tegelijkertijd voor een veilig gebied. 

Hans Mensink, kandidaat VVD bestuurscommissie Centrum