Maak woningmarkt Centrum aantrekkelijk voor starters & jonge gezinnen

03 maart 2014

De VVD streeft naar een gemêleerd centrum. Een centrum waar alle leeftijd- en inkomensgroepen kunnen wonen; ook gezinnen met kinderen en starters op de arbeidsmarkt. Een centrum met een betere verhouding tussen eigen woningbezit, vrije huursector en sociale huurwoningen.

In het centrum wonen 85.618 mensen in 50.192 woningen. Het aandeel koopwoningen is laag, maar 34%[1] van het aantal woningen in het centrum is een koopwoning. De rest (66%) zijn huurwoningen. Van dit aantal is 55% een sociale huurwoning[2].

Voor een gezonde woningmarkt is doorstroming essentieel. Om dit mogelijk te houden is het nodig om mensen die wel in staat zijn meer huur te betalen een volgende stap te laten maken op de woningmarkt. Sociale huurwoningen moeten alleen beschikbaar komen voor mensen met de kleinste portemonnee.  Starters en jonge gezinnen kunnen slecht terecht in het centrum. Panden zijn niet afgestemd op de woonbehoefte en inkomsten van deze doelgroepen. Het aantal bewoners in de leeftijdsgroep 35-49 jaar daalt nog steeds, hetgeen erop wijst dat de ‘trek naar buiten’ van huishoudens in de gezinsfase nog steeds gaande is.

Enkele van onze standpunten zijn:

Ruimte voor nieuwbouw en transformatie van bestaande gebouwen gericht op het creëren van woningen in het middensegment.

Geen stijging van OZB-belasting.

Mogelijkheden voor huurders van sociale huurwoningen om hun huis te kopen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Huisbezitter krijgt de keuze tussen erfpacht of volledig eigendom van de grond onder zijn huis.

Paul Twigt, kandidaat Bestuurscommissie VVD Centrum 

[1] Trendrapport Amsterdamse Binnenstad ‘12/’13, Gemeente Amsterdam, pagina 5.

[2] Trendrapport Amsterdamse Binnenstad ‘12/’13, Gemeente Amsterdam, pagina 13.