Elzenhagen-Zuid megalomaan?

06 mei 2017

Amsterdam-Noord staat voor een grote bouwopgave. Daarom worden plannen met een hoge dichtheid ontwikkelt. Dat is een keuze en de VVD-Noord staat daar volledig achter. We kunnen natuurlijk ook kiezen voor laagbouw, met een tuin bij elk huis. Maar dan zullen we Landelijk Noord ook moeten gaan bebouwen. En daar zijn wij dan weer niet voor.

Amsterdam-Noord is een verzameling tuindorpen, met daartussen verdichtingsplannen uit verschillende periodes. Inmiddels is de nieuwste periode aangebroken, met Waterlandplein, Overhoeks, het Centrumgebied Amsterdam-Noord en Elzenhagen-Zuid. Wij zijn enthousiast dat het daardoor nog steeds lukt het woningaanbod binnen de ring te vergroten.

Op enkele punten gaan wij echter wel mee met de kritiek van de heer De Jager. Bijvoorbeeld over het parkeren. Hoewel de trend van de laatste jaren toont dat het autobezit afneemt, moet er voldoende gelegenheid tot parkeren zijn. In Elzenhagen-Noord geldt een hoger aantal parkeerplaatsen per woning dan nu is bedacht voor Elzenhagen-Zuid. En in Elzenhagen-Noord is al te weinig ruimte voor parkeren! Het zou goed zijn die norm nog eens tegen het licht te houden.

Wat betreft de Moskee: deze was al een tijd gepland om daar te komen. Maar is dat wel een goed idee, als de Moskeegangers misschien helemaal niet in die wijk wonen? Wie doen we daar dan een plezier mee? De VVD wil dat er serieus gekeken wordt naar de juiste locatie voor dit plan, zodat ook daarmee uiteindelijk iedereen gelukkig is. De middelbare scholen en de basisschool zijn goed ingepland, niks meer aan doen.

De speelruimte tenslotte, wordt uniek: Elzenhagen-Zuid krijgt een openbaar toegankelijke atletiekbaan. Atletiekvereniging ATOS wordt verplaatst naar het voormalige veld van DWV. Verder komt er veel groen in de wijk. Wie wel eens in Funen is geweest, heeft daar kunnen zien hoe groen een wijk met 138 woningen per hectare kan zijn.

Conclusie: de plannen voor Elzenhagen-Zuid passen in deze tijd! Kijk alleen goed naar het parkeren en naar de wenselijkheid van de beoogde extra functies in het gebied.