Gelukkig Nieuwjaar!

03 januari 2017

Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan een veiliger, welvarender en schoner Amsterdam. Aan een mooie en vrije stad. Een Amsterdam met lagere lasten, minder overheid én werk voor Iedereen. Een stad in balans, met ruimte voor Amsterdammers en ondernemers en met kansen voor jongeren. Een Amsterdam dat er voor haar inwoners is. In 2017 gaan we, samen met u, verder bouwen aan een Amsterdam om trots op te zijn.

De VVD-fractie Amsterdam-Noord wenst iedereen een liberaal, succesvol en veilig 2017!

Namens het fractieteam-Noord: Elisabeth Groot, fractievoorzitter, Mart Kok, social media manager en Peter Willing, fractielid.