Handen af van Landelijk Noord!

27 augustus 2016

Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil deze groei mogelijk maken en tegelijk de druk op de woningmarkt verlichten. In Koers 2025 is de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken door nieuwbouw en de transformatie van leegstaand vastgoed.

Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een kritische blik van Bas Kok op Koers 2025. In zijn stuk oppert Kok woningbouw langs het Noordelijk talud van de ring, voornamelijk omdat dit gebied zo lelijk zou zijn. Het stuk geeft ook meteen de angel van zijn plan: het moet wel echt beperkt blijven tot de strook langs de A-10.

Een kritisch geluid op Koers 2025 is welkom, maar het idee van Kok om 15.000 woningen te bouwen in het Landelijk Gebied is echt niet nodig om te voldoen aan de bouwopgave. In februari van dit jaar heeft de Bestuurscommissie van Amsterdam Noord aangegeven ruimte te zien voor tenminste 6000 extra woningen bovenop die in de Koers 2025 worden genoemd. Landelijk Noord blijft daarbij volledig gespaard.

De VVD-fractie ziet zelfs nog meer mogelijkheden: wat te denken van de wijk Overhoeks-Oost, te maken door verdichting rondom het IJ-plein? De fractie kijkt graag verder naar de mogelijkheden tot bouwen in Noord, waarbij hoogwaardig groen gespaard blijft. De input van betrokken Noorderlingen, zoals Bas Kok, is daarbij uiteraard zeer welkom.

De VVD-Noord wil het risico op ongebreidelde bebouwing van het Landelijk Gebied niet nemen zolang er binnen de ring mogelijkheden genoeg zijn voor het halen van de bouwopgave. Onze stelling blijft daarom: Handen af van Landelijk Noord!

En daarbij, wat is er mis met dit uitzicht?

Ring Noord

Door: Elisabeth Groot
voorzitter VVD-fractie Amsterdam-Noord

De VVD legt graag een luisterend oor in Noord. Heb je een idee voor een blog, heb je iets te melden of wil je dat wij een keer langskomen voor een gesprek? Mail dan onze fractievoorzitter!