VEBAN winnaar Valentijnstaart 2016

12 februari 2016

VEBAN winnaar Valentijnstaart 2016

Niemand kan het haast meer ontgaan dat Noord in meerdere opzichten aan een bijzondere opmars bezig is en een bruisend en inspirerend broednest vormt voor hedendaagse ondernemers. Met het plan om "structurele werkstages met kans op een baan" in te zetten is VEBAN volgens de VVD-fractie in Noord ontegenzeggelijk de instelling bij uitstek om de jaarlijkse Valentijnstaart in ontvangst te nemen.

Taart liberale geste voor maatschappelijke betrokkenheid

Mocht er misverstand bestaan over de geaardheid van deze actie - normaal denk je bij Valentijnsgeschenken eerder aan amoureus getinte snuisterijen - dan wordt dat bij deze opgelost. Het is niks meer dan een geste voor mensen of instellingen uit het lokale veld die zich maatschappelijk verdienstelijk maken voor doelen waar de VVD in Amsterdam-Noord voor opkomt. In dit geval werkgelegenheid voor afstudeerders van VMBO, MBO en HBO

VEBAN verenigt bedrijfsleven en jonge werkzoekenden

Amsterdam-Noord is bij het grote publiek bekend vanwege het filmmuseum Eye dat gehuisvest is in een architectonisch pareltje en de NDSM werf met zijn vele mogelijkheden voor cultureel vertier en ondernemerschap. De IJ-oevers met hun mondiale allure verhullen de maatschappelijke problemen in het achtergelegen stadsdeel. Nog steeds zitten er veel te veel capabele jongeren die afgestudeerd zijn thuis. Het proactieve initiatief vanuit de VEBAN is bedoeld om lokale ondernemers de meerwaarde te laten zien van stagiairs. VEBAN maakt zich sterk om bedrijfsleven, overheid en onderwijs te verbinden en dat is in lijn met hun bestaansrecht.

Wat doet de VEBAN precies?

Bert Bos is op en top Amsterdammer, Noorderling, sinds 1979 met zijn praktijk BedrijfskundeOpMaat ondernemer en huidig voorzitter van de Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord, beter bekend als de VEBAN, de ondernemersvereniging van Amsterdam Noord.

Bert Bos: “De doelstellingen van de VEBAN zijn het verbinden van ondernemers in Amsterdam-Noord, het bijdragen aan de economische ontwikkelingen ervan en belangenbehartiging voor en namens haar leden. Momenteel zijn we bezig met een vernieuwingsslag door ons te focussen op hoe er verbinding kan worden gemaakt tussen de overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers zodat dat er structureel werkstages beschikbaar komen voor VMBO’ers, MBO’ers en HBO’ers. Met een kans op een baan”.

Tramhaltebenadering

Sonja Robben is één van de negen bestuurders van VEBAN en als portefeuillehouder Sociaal Domein trekker van het project "Structurele werkstages”. Als maatschappelijk betrokken ondernemer. Zij runt een coachingspraktijk voor organisatie en individu. Haar specialiteit is het maximale rendement uit het aanwezige menselijke kapitaal binnen een organisatie te krijgen.

Bert Bos en Sonja Robben: “Wij hebben nu de aftrap gedaan vanuit de Ondernemers en gaan samen met Overheid en Onderwijsinstellingen de plannen verder uitvoeren. Ons verenigingsbureau onder de bezielende leiding van Ivonne Koppers speelt daarbij een belangrijke rol.

Het idee is bij een onderneming een structurele werkstage te organiseren, waar afstuderende studenten in kunnen stappen en als ze klaar zijn uitstappen. Vervolgens stapt de volgende student in. Enzovoort. Een tramlijngedachte dus. Wat moet gebeuren is dat de juiste studenten aan boord stappen op de juiste werkplek.

Sonja Robben: “In een pilot met tien ondernemingen gaan we als Ondernemers samen met de Onderwijsinstellingen en de Overheid uitzoeken wat de beste werkwijze is. Als die pilot succesvol verloopt, dan zetten we alles in gang”.