Uniek scholingstraject voor jongeren bij Damen Shiprepair

26 september 2015

Flip van der Waal maakt als managing director van Damen Shiprepair Amsterdam aan de levende lijve mee hoe er door uiteenlopende partijen wordt gevochten om elke meter grond langs de populaire oevers van ’t IJ. Damen is al ruim 90 een gevestigde speler in de scheepsbouw en gevestigd op de vroegere NDSM werf in Amsterdam-Noord. Of daar opnieuw 90 jaar bij komen is nog maar de zeer de vraag, want de vestiging aan ’t IJ wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Aan Van der Waal zal het in elk geval niet liggen. Hij geeft de politiek het goede voorbeeld door een scholingstraject in samenwerking met het ROC in Amsterdam-Noord op te starten en met constructieve voorstellen de verzoenende hand uit te steken.

“Amsterdam wil graag een havenstad zijn”

De scheepsbouw gold lange tijd als de inkomstenbron van de Noorderling en zorgde dat hongerige monden konden worden gevoed. Tijden veranderen echter. Scheepswerven zijn verworden tot een uitstervend ras en een stukje cultuurhistorie. Tegenwoordig herrijzen er alleen nog maar toeristisch geënte projecten of kapitaalkrachtige appartementen aan de Noordelijke IJ oever, die voor het gros van de achterliggende bewoners tot een andere wereld behoren en de daadwerkelijke problematiek van het stadsdeel verbloemen.

Daar moet volgens Van der Waal wat aan gedaan worden. “Amsterdam wil graag een havenstad zijn en daar horen ook scheepswerven bij. De mogelijkheid om binnen Amsterdam schepen te repareren en verbouwen dient niet alleen de komende 100 jaar behouden te blijven, maar ook uitgebreid te worden. Zo kan de maak-industrie weer bloeien en zorgen voor banen”.

Wat houdt het scholingstraject in?

“We hebben het ROC in Amsterdam-Noord bereid gevonden leerlingen te selecteren en enthousiasmeren voor een opleidingstraject binnen Damen/Niron. Met als uiteindelijk doel dat zij een aanbieding krijgen om bij ons aan de slag te kunnen (op basis van een jaarcontract). Het gaat om jongens die opgeleid worden tot allround constructiewerker, lasser en allround verspaner (Niron). Ze zullen eerst 9 weken stage lopen waarbij ze meelopen/meewerken met de lassers, bankwerkers en ijzerwerkers. Het idee is om leerlingen in groepjes van 2/3 te verdelen onder de bankwerkers, lassers en ijzerwerkers en te laten rouleren”.

Getouwtrek met gemeente

Aangezien de scheepswerf van Damen zich begeeft op een locatie waar de gemeente een draaiboek aan nieuwe ideeën heeft waar de woorden zware industrie niet in voorkomen, poogt Van der Waal tot een politiek compromis te komen. “Als er niks gebeurt in de onderhandeling verdwijnt de werf in 2028 doordat de erfpacht te koop komt. Ons standpunt is om deze locatie te behouden en middels een transformatiestrategie aan de wensen van andere belanghebbenden tegemoet te komen. Wij willen meegaan met de ambitie van de gemeente om rondom de NDSM werf gemengd wonen en recreëren mogelijk te maken, maar zij zullen op hun beurt moeten nadenken over hoe ze in onze werf kunnen investeren zodat andere partijen hier ook hun ei kwijt kunnen”.

Broodnodige Investeringen

Van der Waal vervolgt: “Hier valt te denken aan investeringen zoals een overkapping over de werf die overlast voor de omwonenden kan wegnemen. Het veiligheids-issue zal niet zo’n rol spelen. Ondanks dat dit een gevaarlijk bedrijf is om in te werken, circuleren er weinig schadelijke stoffen voor de bewoners en vele bezoekers van de NDSM werf”.

Scheepswerf als horeca locatie

Dat er in Van der Waal ook een ondernemer schuilt, blijkt uit het feit dat hij zijn gedachten ook weleens heeft laten gaan over het gebruik van de huidige locatie als werf voor het verbouwen van particuliere jachten in combinatie met het uitbaten van een horeca gelegenheid. “Als je kijkt naar het grote succes van een locatie als de Goudfazant of Stork denk ik wij qua industriële setting een unieke locatie hebben. Hierbij komt dat Nederland nummer 1 is binnen de markt van mega jachten. Genoeg kapitaalkrachtige boten dus om te verbouwen en repareren”.

Geschreven door Bruno Saman.