Voorjaarsnota 2015 ook goed voor Noord

23 juni 2015

Op 15 juni besprak de Bestuurscommissie Noord de voorjaarsnota 2015. De VVD-fractie in Noord is tevreden over het werk van de Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP. Fractievoorzitter Elisabeth Groot: "Natuurlijk doet het pijn dat er bezuinigd moet worden. Maar uit deze nota spreekt ook dat het College zeer zorgvuldig om wil gaan met ons belastinggeld."

De stadsdelen hebben eigen prioriteiten aangegeven voor de voorjaarsnota. De fractie in Noord is verheugd om te zien dat veel van de prioriteiten van Noord zijn overgenomen. "Deze nota biedt het DB in Noord uitvoering te geven aan de eigen prioriteiten: woonkwaliteit, veiligheid, zorgvoorzieningen en het beheer van de openbare ruimte", aldus Groot.

Bij de behandeling van de nota reageerde het Noordse DB iets minder enthousiast. De opmerking dat het nog wel hard werken zal worden voldoende middelen binnen te halen voor Noord werd echter eenvoudig gepareerd: "We werken inmiddels ruim een jaar in het nieuwe bestuurlijke stelsel, met het hele AB en DB, heel hard om Noord op de kaart te zetten in de stad. Deze voorjaarsnota toont dat we daarin geslaagd zijn. Nu gaan we werken voor de volgende stap, het uitvoeren van onze prioriteiten."