VVD Amsterdam wil dat kinderen veilig naar school kunnen in Noord

09 juni 2015

De VVD staat voor de veiligheid. In vervolg op het initiatief van ouders in Facebookgroep ‘Kinderen in Noord veilig op de fiets naar school’, organiseert de bestuurscommissie Noord op verzoek van de VVD-fractie Noord morgenavond in het Stadsdeelhuis een bijeenkomst over veiligheid rondom scholen, in samenwerking met de lokale GroenLinks-fractie.

Tijdens de bijeenkomst gaan lokale politici en experts op het gebied van verkeersveiligheid in gesprek met ouders/betrokkenen over de verkeersveiligheid rondom scholen, vooral tijdens de drukte bij het brengen en halen van de kinderen.

In een creatieve en oplossingsgerichte sfeer wordt door bestuurders, betrokkenen en ervaringsdeskundigen gewerkt aan verbeterpunten rondom dit thema. Er zullen verkeersouders, deskundigen van Verkeersplein Amsterdam, de Fietsersbond, het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van Noord aanwezig zijn, en we hopen uiteraard op inbreng van veel betrokken ouders.

De bijeenkomst start om 20.00 uur, duurt ongeveer 45 minuten en daarna is er gelegenheid om informeel na te praten. Praat dus mee over verkeersveiligheid rondom uw school en kom langs!