Portret Peter Willing: Een bevlogen liberaal met visie

08 januari 2015

Peter Willing is één en al Amsterdam-Noord. Als zoon van een kantoorbediende werd hij in 1956 in de Van der Pekstraat geboren. Het hele gezin stemde zonder te nadenken op ‘Ome Joop’, het PvdA- icoon uit lang vervlogen tijden. Jaren lang vervulde hij zijn werk als loodgieter en voetbalcoach met overgave, maar speelde politiek geen noemenswaardige rol in zijn leven. Tot 1992. Op koffiebezoek bij zijn neef in Osdorp komt hij in aanraking met een vrouw die het ‘liberale vlammetje’ in hem aanwakkert. Sindsdien zijn Peter Willing en de VVD in Amsterdam-Noord een onafscheidelijke combinatie. Hij was 6 jaar waarnemer, zat tussen 2010 en 2014 in de deelraad en is momenteel één van de drie gezichten van de toegewijde fractie.  

Hoe heb je Amsterdam-Noord zien veranderen?

“Ik heb het stadsdeel zien veranderen van een buurt met hardwerkende Amsterdammers die hun boterham verdienden in de scheepsbouw tot een hip stadsdeel dat door alles en iedereen is ontdekt. Met name de stadsmensen. Vroeger had je niet eens een ziekenhuis of EHBO post in Noord. Dat was een andere wereld. Ook qua bereikbaarheid. Geen Schellingwouderbrug, IJ- of Coentunnel. Alleen een pont. Nu zit iedereen zich druk te maken over die fietsbrug. Dat was in de jaren zestig een ondenkbaar fenomeen”.

 Probleem werkloosheid wordt verdoezeld

Willing vervolgt: “De gemeente Amsterdam kan momenteel zijn geluk niet op. Het Eye, Overhoeks, de NDSM werf. Ze krijgen het idee dat elk project in goud verandert. Maar wat vergeten wordt is dat de werkloosheid in Noord de laatste decennia ontzettend is toegenomen en van generatie op generatie wordt overgedragen. Daar is veel te weinig aandacht voor. Nu profiteert hoofdzakelijk de hoog geletterde import van de economische groei”.

Uitsterven scheepsbouw doodsteek werkgelegenheid Noord

Volgens Willing veroorzaakte het uitsterven van de vele scheepswerven, die het stadsdeel oorspronkelijk rijk waren, een kentering in de jaren zeventig. Bedrijven (ook de toeleveranciers) trokken weg of gingen failliet, mensen werden werkloos of zochten hun heil elders. Willing: ”Wat je toen zag was dat veel mensen een baan vonden in de boekbinderij in Purmerend en daar ook naar toe verhuisden. Een groot gedeelte van de Noorderlingen die achterbleven vonden geen werk en kwamen in de bijstand terecht. Binnen veel van dat soort gezinnen is de vicieuze cirkel van niet werken en leven van een bijstand op volgende generaties overgedragen”.

 “Iedereen wil tegenwoordig achter zo’n pc zitten”

De grote mate van werkloosheid onder de Noorderlingen vindt volgens Willing ook zijn grondslag in het gebrek aan maatwerk. “Noord was van oudsher een stadsdeel van laaggeletterde mensen die van de ambachtsschool kwamen en echt een vak leerden. Tegenwoordig wil iedereen achter zo’n pc zitten en een administratieve baan hebben. Kijk maar naar het ROC hier. Niemand richt zich meer op die ambachtsberoepen die vroeger de motor van de economische groei in Noord aanzwengelden. De onderkant van de arbeidsmarkt wordt te weinig gevoed. Daar kan maatwerk worden geleverd. Laten we daar eerst eens mee beginnen”.

Wat is een groot succes van de VVD in Noord gebleken?

“Dat is de introductie van de vrije kavels geweest. Een kaal stukje grond van de gemeente kopen en daar vervolgens zelf wat op bouwen. Collega Rink Slotemaker heeft zich daar destijds hard voor gemaakt en een motie geschreven. Deze is vervolgens ook aangenomen. Nu het een succes is gebleken, toont de PvdA in Noord zich ook groot voorstander van de vrije kavels. Maar die waren bij de introductie van dit plan een stuk minder enthousiast kan ik je vertellen”.

Sociale woningbouw IJplein gemiste kans

“De sociale woningbouw is met 70 procent nog veel te hoog in dit stadsdeel. Dit percentage moet drastisch naar beneden. Ik hoop dat we richting een 100 procent vrije sector kunnen gaan. Dat zou de economie echt verder helpen.”

De bouw van sociale woningen op het IJplein noemt hij als een kenmerkende misstap van de coalitie binnen Noord. “Op zo’n wereldlocatie sociale woningen bouwen. Daar had het stadsdeel echt mee kunnen scoren. De PvdA bleef er echter op staan dat er sociale woningbouw moest komen. En ook nog laagbouw ook. Een gemiste kans. Ik zou het plan steunen om die complexen af te breken en daar met een soortgelijk project als Overhoeks veel geld op te halen”.

Wat zijn de speerpunten voor de VVD in Noord?

“Ten eerste maken we ons natuurlijk hard voor meer werkgelegenheid in Noord. Veel bedrijven hebben zich de laatste tien jaar hier gevestigd vanwege de ruimte en de lage kosten. Nu is het zaak om deze bedrijven te stimuleren meer mensen uit ’de eigen buurt’ in dienst te nemen. Daarnaast is het erg belangrijk dat er zoveel mogelijk stageplekken voor leerlingen uit Noord beschikbaar worden gesteld. En ik blijf er bij dat er meer vaklui moeten worden opgeleid. Administratieve studenten zijn er namelijk genoeg”.

Scoren met toerisme

Toerisme is volgens Willing op dit moment ‘het ondergeschoven kindje van Noord’. “Waarom hebben we op dit moment zo weinig hotels hier? Nu wordt dat hostel gebouwd, maar we kunnen nog zoveel meer verdienen aan toerisme. In de binnenstad zitten ze allemaal te klagen over de drukte en de overvloed aan toeristen. We vangen ze graag op hier. Dat geeft een ontzettende impuls. Maar naast dat we toeristen opvangen, kunnen we er ook voor zorgen dat ze in Noord gaan recreëren. Daar is de ruimte en mogelijkheid voor namelijk. Denk aan de golfbaan, de parken, Nieuwendam, Landsmeer etc”. 

Cameratoezicht effectief beveiligingsmiddel

Ten tweede vindt Willing het ook van vitaal belang dat jonge kinderen gaan sporten en blijven sporten. “Obesitas wordt maatschappelijk een steeds groter probleem. Actief sporten zorgt er voor dat kinderen gezond blijven en ze een positieve spirit krijgen”. Tot slot noemt Peter de veiligheid als een speerpunt. “Er zijn genoeg gebieden en punten die ronduit onveilig zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers. Ik ben een groot voorstander van de inzet van cameratoezicht. Kijk maar eens hoe effectief dat gebleken is bij het aankomstpunt van de pont recht tegenover het centraal station. Toen dat ding er nog niet stond was het te pas en te onpas raak. Nu is dat wel anders. Het werkt dus goed”.