VVD: Onacceptabel dat Bert Meister deuren atelier zou moeten sluiten

03 mei 2017

Volgens een artikel in Het Parool van 27 april j.l. zou smid Bert Meister uit de Bellamystraat in Amsterdam West per 1 juni zijn deuren moeten sluiten. De werkplaats moest een paar jaren geleden helaas al dicht. Nu is er alleen nog een atelier voor kleine werkzaamheden en zelfs dat zou dicht moeten vanwege geklaag over overlast door een paar bewoners. Voor de VVD Amsterdam West is dat onacceptabel. Meister zit al 3 generaties en 107 jaar lang in de Bellamystraat met een smederij. We gaan ons best doen om sluiting tegen te houden. Gertjan Neerhof: 'Wij hebben mondelinge vragen gesteld die we tijdens de vergadering op 9 mei aankaarten. Meister heeft blijkbaar bericht gehad dat hij op 1 juni zijn atelier moet sluiten omdat bewoners hebben geklaagd over overlast. Ik kan mij hier heel boos over maken. We wonen in een stad en daar wordt ook gewoon gewerkt. Overlast hoort binnen redelijke grenzen bij het leven in een stad. Meister voert als een van de laatsten het ambacht van smid uit. We moeten als Amsterdam juist heel erg zuinig zijn op dit soort vakmensen.  In West opent binnenkort het Ambachtslab waar we jongeren het oude ambacht bij gaan brengen. Dan is het toch niet te geloven dat je op hetzelfde moment een smederij die al ruim 100 jaar in de Bellamystraat zit zou sluiten vanwege een paar klagende bewoners?'.


Wij hebben de volgende vragen gesteld:
* Wat is de exacte reden dat de heer Meister per 1 juni zijn activiteiten in het atelier zou moeten staken?
* Meister geeft aan dat hij van het stadsdeel ‘niet meer met ijzer mag werken’. Nu heeft hij een atelier waar hij als smid lichte werkzaamheden verricht. Kunt u uitleggen hoe een smid zijn werk kan doen als hij niet met ijzer zou mogen werken.
* Meister heeft bezwaar aangetekend tegen de aangekondigde sluiting. Bent u bereid om te wachten met het eventueel opleggen van een dwangsom tot er op zijn bezwaar een beslissing is genomen?
* Blijkbaar zijn er klachten geweest van omwonenden. Waaruit bestaan die precies en wat heeft u er aan gedaan om deze, op een andere manier dan sluiting van het atelier, op te lossen.
* Hoe verhoudt zich deze situatie met het streven van West om jongeren meer in contact te brengen met oude ambachten, bijv. middels het binnenkort te openen Ambachtslab.
* Bent u het met de VVD eens dat wij zuinig moeten zijn op vakmensen die in Amsterdam ambachtelijk aan het werk zijn, en dat eventuele overlast die daarmee gepaard gaat (binnen redelijke grenzen) gewoon hoort bij het leven in een stad?