VVD Amsterdam West tegen betalen voor parkeren op zondag

21 december 2016

De meerderheid van de Bestuurscommissie van Amsterdam West heeft dinsdag 20 december besloten om wethouder Litjens te verzoeken betaald parkeren op zondag in te voeren in Oud-West en Westerpark. De hele oppositie steunde dit voorstel niet en daar zijn zeer goede redenen voor. Woordvoerder mobiliteit voor de VVD in Amsterdam-West Gertjan Neerhof: ‘Wij vinden dit om meerdere redenen een heel slecht voorstel. Om te beginnen gunnen wij de bewoners graag 1 dag in de week waarin ze bezoek van familie of kennissen kunnen ontvangen zonder hoge parkeerkosten. Wethouder Litjens heeft West gevraagd om het verzoek te onderbouwen met een onderzoek naar de parkeerdruk en het dragvlak onder bewoners. Om maar met het laatste te beginnen: dat draagvlak is gewoon veel te laag.  Slechts 38% van de bewoners vindt dit een goed idee. Daar komt nog eens bij dat bewoners in bijvoorbeeld de Baarsjes niets gevraagd is. Dit terwijl de parkeerproblemen uiteraard niet als sneeuw voor de zon verdwijnen maar gewoon worden verplaatst naar gebieden waar nog wel op zondag gratis geparkeerd mag worden. Natuurlijk laat het onderzoek een zeer hoge parkeerdruk zien in vooral Oud-West. Maar het onderzoek zegt ook dat de bestuurspartijen in West, de PvdA, D66 met GroenLinks voorop, dit probleem zelf verergerd hebben door per saldo in een paar jaar tijd 300 parkeerplekken te verwijderen. In buurten dus waar de parkeerdruk toch al heel hoog was en waar nieuwe projecten zijn gerealiseerd zoals de Hallen die uiteraard ook veel bezoekers trekken. Het is kortom een zelf gecreëerd probleem waarvoor men nu een oplossing voorstelt die het probleem alleen maar verschuift en dat niet voldoende wordt gedragen door bewoners. De VVD fractie in West zal uiteraard ook aan wethouder Litjens laten weten dit een heel slecht plan te vinden en hem verzoeken de wens van West niet te honoreren’.