Vragen VVD over geweld in Jan Evertsenstraat

10 oktober 2016


De VVD-fractie in West heeft in de recente gewelddadigheden in de Jan Evertsenstraat aanleiding gezien voor schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur in het stadsdeel. De fractie wil van het dagelijks bestuur weten of zij haar eerder genomen besluit, om tot teleurstelling van de VVD geen publiek cameratoezicht in de straat toe te passen, in heroverweging neemt. Verder vraagt de VVD-fractie zich af wat de recente veiligheidscijfers zeggen over de straat en of er voortgang is geboekt met de proef ter verbetering van het private cameratoezicht.


Geacht dagelijks bestuur,
De afgelopen weken hebben er diverse gewelddadigheden plaatsgevonden in de Jan Evertsenstraat. Zo werd op 26 september gepoogd een geldwagen te overvallen, waarbij het personeel van de Albert Heijn is bedreigd door mannen met vuurwapens. Een soortgelijke situatie deed zich afgelopen vrijdag 7 oktober voor bij een geldwisselkantoor. In de nacht die daarop volgde vond een schietpartij met dodelijke afloop plaats. De VVD-fractie maakt zich ernstige zorgen over zowel de objectieve veiligheid in de straat alsook om de gevoelens van onveiligheid die de gewelddadigheden teweeg kunnen brengen. De VVD-fractie wil u in dit verband verzoeken de volgende vragen, die kort worden ingeleid,  te beantwoorden:

Bij brief van 14 november 2014 berichtte u de bestuurscommissie dat de veiligheidsdriehoek u volgde in uw advies om geen publiek cameratoezicht in de Jan Evertsenstraat toe te passen, dit overigens tot teleurstelling van de VVD-fractie. U hield echter nadrukkelijk de mogelijkheid open om de inzet van gemeentelijke camera’ s te heroverwegen als de situatie in de Jan Evertsenstraat daar aanleiding toe zou geven.
1.              Ziet u in de recente gewelddadigheden aanleiding om uw advies om geen publiek cameratoezicht in de Jan Evertsenstraat toe te passen, aan te passen? Zo nee, waarom niet?
In uw ‘Vooronderzoek cameratoezicht in winkelgebied Jan Evertsenstraat en Mercatorplein’ d.d. september 2014 heeft u de bestuurscommissie inzicht verschaft in het aantal misdrijven dat tussen 2010 en 2014 is gepleegd in de Jan Evertsenstraat (tabel 6).  De bron van herkomst was ‘BVH via DataDetective’.
2.              Kunt u tabel 6 uit bovengenoemd vooronderzoek updaten met de meest recente cijfers? Zo nee, waarom niet?
In uw brief van 14 november 2014 gaf u voorts aan, voortbordurend op een initiatief van de VVD-fractie daartoe, een proef te starten tot het verbeteren van het inpandige cameratoezicht bij ondernemers in de Jan Evertsenstraat. Onder meer door de camera’ s aan te sluiten op de Centrale Cameratoezicht Ruimte (CCTR) van de gemeente Amsterdam. Hierover heeft u de bestuurscommissie laatstelijk op 3 september 2015 een tussenrapportage gestuurd.
3.              Kunt u de bestuurscommissie voorzien van een nieuwe tussenreportage, gebaseerd op de meest recente gegevens?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van bovenstaande vragen.
 
Alexander IJkelenstam
VVD