Ondertussen in West: VVD wil Rotterdamwet invoeren tegen radicalisering

04 april 2016

Om radicalisering tegen te gaan, wil de VVD in Amsterdam-West gebruik maken van de zogeheten Rotterdamwet, waarmee de gemeente mensen in bepaalde gebieden kan weren. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een radicale achtergrond in een buurt terecht komt waar jongeren wonen die vatbaar zijn voor extremistische ideeën.


VVD Fractievoorzitter in West Alexander IJkelenstam: “Mensen die terugkeren uit Syrië en willen rekruteren voor extremistische groeperingen wil je niet in een wijk hebben waar een voedingsbodem bestaat voor hun gedachtegoed. Met deze maatregel kan worden voorkomen dat ronselaars in een omgeving terecht komen met kwetsbare jongeren.” Gemeenten kunnen bij de minister vragen of wijken, straten of zelfs woningcomplexen onder de wet mogen vallen. Mensen die daar willen wonen kunnen dan op basis van bijvoorbeeld politiegegevens of een Verklaring omtrent Gedrag geweigerd worden.


Eerder al werden in West de maatregelen tegen radicalisering aangescherpt op voorstel van de VVD.