Bescherm karakter Oude Houthaven

11 september 2015

Update: scrol voor het artikel dat De Telegraaf over dit onderwerp publiceerde naar beneden en klik op de afbeelding.
De bestuurscommissie in West vergaderde op 8 september 2015 over een mogelijke wijziging van het bestemmingsplan van de Oude Houthaven. Laten we de woonbootbewoners, die tijdelijk in de Oude Houthaven liggen, wachten tot er over ongeveer vijf jaar weer plek voor hen is in de Houthaven? Of maken we voor hen nu definitief plek in de Oude Houthaven, zoals het concept-bestemmingsplan voorstelt? Laten we de Oude Houthaven haar oorspronkelijke functie als bedrijvige haven houden of kiezen we voor een nieuwe?


De VVD-fractie is groot voorstander van globaal bestemmen. Globaal bestemmen biedt bij uitstek uitkomst in gevallen waarin de oorspronkelijke functie niet meer vervuld wordt. Wij denken aan de vele leegstaande winkel- en kantoorpanden die een woonfunctie erbij krijgen. De Oude Houthaven is echter niet direct een plek waar de noodzaak van globaal bestemmen zich laat zien. Bedrijvigheid kan er met de binnenvaart en de bruine vloot immers voldoende zijn. Bij het nemen van een beslissing over het concept-bestemmingsplan is voor de VVD in West doorslaggevend dat het bijzondere, historische karakter van de Oude Houthaven de moeite waard is om te beschermen.


Kortom: de VVD ziet niet direct de noodzaak om nu een andere functie aan de Oude Houthaven te geven. Het is ons niet duidelijk waarom de woonboten over vijf jaar niet terug kunnen naar de Houthaven. Niet alleen de VVD-fractie denkt er zo over, daarom is het erg onhandig van het dagelijks bestuur van het stadsdeel geweest om dit even snel te willen regelen. In plaats daarvan had men met de woonschipbewoners en de omwonenden van de Oude Houthaven om de tafel moeten gaan. Waarschijnlijk was men dan tot het inzicht gekomen dat voor de nu voorgestelde bestemmingsplanwijziging te weinig draagvlak is.

"Het is allemaal heel amateuristisch aangepakt en dat kost weer ongelooflijk veel tijd en gemeenschapsgeld om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen", aldus woordvoerder ruimtelijke ordening van de VVD West Alexander IJkelenstam in De Telegraaf. Lees het hele artikel door op de afbeelding te klikken.