Gedwongen sluiting MidWest niet aan de orde

10 september 2015

Wijkonderneming MidWest wil het pand waarin het is gevestigd graag overnemen van de gemeente. Daartoe heeft MidWest een ondernemingsmodel opgesteld. Onderdeel van het model is dat een gedeelte van de koopprijs pas wordt betaald bij een toekomstige verkoop door MidWest. Dit brengt maandelijks een kostenvoordeel mee dat kan worden gezien als een 'verborgen subsidie'. Het ondernemingsmodel is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur van West heeft hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad.


Enerzijds wordt in de brief steun betuigd aan MidWest en anderzijds wordt er kritiek geleverd op het collegebesluit om het ondernemingsmodel van MidWest af te keuren. Wat de VVD-fractie in West niet begrijpt, is dat in de brief in het geheel niet wordt gerept over de bezwaren die het college in het kader van de Stedelijke Vastgoedstrategie 2014 tegen het ondernemingsmodel van MidWest heeft.


De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad heeft in juli jl. vragen gesteld over de toekomst van MidWest. Deze vragen zijn een aantal dagen geleden door het college beantwoord. Een citaat uit de antwoorden op de vragen: ‘In de Stedelijke Vastgoedstrategie uit januari 2014 heeft het college een duidelijke stellingname betrokken over scheiding van subsidiestromen tussen de exploitatiekosten voor het vastgoed en maatschappelijke activiteiten. Het is niet de bedoeling dat uit de vastgoedexploitatie verborgen subsidiering plaatsvindt voor maatschappelijke activiteiten. Dit is recentelijk in het besluit over de ‘Spelregels Vastgoed’ door het college bevestigd. Het ondernemingsmodel van MidWest voldoet niet aan het streven om verborgen subsidiëring te voorkomen.’ Hierover lezen we in de brief niets terug.


Dan een ander bezwaar. Het college wil op verschillende terreinen graag samenwerken met sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die de opbrengst van commerciële activiteiten inzetten voor de buurt. Onderdeel van het ondernemingsmodel van MidWest is dat de eventuele winst bij een toekomstige verkoop van het pand toekomt aan de ondernemers. Dit maakt dat MidWest minder makkelijk als een sociale onderneming aangemerkt kan worden als het ondernemingsmodel wordt gevolgd.


De grote vraag is: wat heeft het voor zin om een brief te sturen als we maar selectief ingaan op de bezwaren van het college tegen het ondernemingsmodel van MidWest?


 ‘Het einde dreigt voor MidWest’ en ‘mogelijke sluiting van buurtonderneming MidWest’. Zomaar een greep uit de uitlatingen van journalisten en politici over de gesprekken tussen MidWest en de gemeente. De VVD-fractie kan ze niet thuisbrengen. Volgens ons is een gedwongen sluiting van MidWest niet aan de orde. Als er wordt gekozen voor het huren van het pand tegen een kostprijsdekkend huurbedrag, zijn alle bezwaren van tafel. Daar kan dan eventueel een subsidie tegenover worden gezet, maar dat is dan in elk geval geen 'verborgen subsidie'. Dat had dan ook de insteek moeten zijn van de brief over MidWest aan de gemeenteraad.
Alexander IJkelenstam, VVD Amsterdam-West