Hard optreden tegen overlast door doorzoeken grofvuil

31 augustus 2015

De VVD Fractie heef het idee dat het steeds vaker gebeurt dat er op zondagavond in West bestelwagens, vaak met Oost-Europees kenteken, rond rijden om tussen het aangeboden grofvuil op zoek te gaan naar bruikbare spullen. Op veel plekken wordt er vervolgens een enorme bende achtergelaten, o.a. omdat ook gesloten vuilniszakken worden opengescheurd.


Wij hebben hierover een aantal vragen aan de portefeuillehouder:
    •    Kan de pfh aangeven of zij deze problematiek herkent;
    •    Heeft pfh net als de VVD-fractie het idee dat er een stijgende lijn in zit;
    •    Zo ja, kan pfh aangeven hoe zij denkt deze problematiek te lijf te gaan;
    •    Kan pfh aangeven of de afdeling handhaving hier op zondagavond een rol in zou kunnen spelen