Steigers langs de Van Lennepkade

25 juni 2015

De VVD-fractie heeft een motie ingediend die het dagelijks bestuur opdraagt de mogelijkheden te onderzoeken steigers aan te leggen op meerdere plekken aan de Jacob van Lennepkade. Woordvoerder openbare ruimte namens de VVD in West Gertjan Neerhof: "Vrij beschikbare openbare ruimte in Amsterdam West is zeer schaars. Maar aan de Jacob Van Lennepkade zijn er  tussen de kades en de aanlegfaciliteiten voor boten grote stukken openbare ruimte die op geen enkele wijze worden benut. Wij willen van het DB horen wat de mogelijkheden zijn deze ruimte dicht te leggen met steigermateriaal en er daarna bijvoorbeeld bankjes en groen te plaatsen. Het lijkt ons fantastisch als bewoners straks bij mooi weer heerlijk aan de waterkant kunnen gaan zitten". De VVD-fractie heeft de volgende motie ingediend:


MOTIE
Overwegende dat:
- Vrij beschikbare openbare ruimte in Amsterdam West zeer schaars is;
- Er o.a. aan de Jacob Van Lennepkade tussen de kades en de aanlegfaciliteiten voor boten (zie afbeelding) grote stukken openbare ruimte op geen enkele wijze worden benut;
- Bewoners nu gevaarlijke en halsbrekende toeren uit moeten halen om bij hun boten te komen;
Verzoekt het Dagelijks Bestuur:
- De bestuurscommissie te informeren over de mogelijkheden om deze stukken openbare ruimte geschikt te maken voor gebruik door deze dicht te leggen met steigermateriaal;
- Het AB te informeren over mogelijkheden deze ruimte vervolgens in te richten met bankjes en groen en daarbij optimale participatie en zelfbeheer van en door bewoners als uitgangspunt te nemen;
- Het AB te informeren over andere kades in Amsterdam West waar eventueel op vergelijkbare wijze stukken openbare ruimte beter en effectiever kunnen worden gebruikt,


En gaat over tot de orde van de dag.