VVD woedend over vandalisme Cremerplein

14 juni 2015

Het J.J. Cremerplein in Oud West is echt prachtig geworden en vrijdag 12 juni feestelijk geopend. De nacht erna hebben vandalen op het nieuwe plein huisgehouden. Woordvoerder openbare ruimte Gertjan Neerhof: 'Ongehoord dat dit soort vandalen het zich menen te kunnen veroorloven een plein dat van ons allemaal is te slopen. Wij zullen hameren op extra toezicht en hier aanstaande dinsdag actualiteitsvragen over stellen aan de portefeuillehouder.'


Wij hebben de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze situatie en kunt u aangeven of deze schade op zeer korte termijn kan en zal worden hersteld.
2. Wij hebben u al eerder schriftelijke vragen gesteld over ernstige overlast van een groep jongeren op het plein. Ziet u een relatie met de nu ontstane schade.
3. West heeft voor 2015 een extra budget van € 546.000 gereserveerd  voor toezicht. Bent u bereid dat voor de problemen op het Cremerplein in te zetten. Ze nee waarom niet, zo ja hoe precies.
4. Kunt u aangeven hoe u zelf denkt dit soort overlast in de toekomst te lijf te gaan.
5. Een aantal bewoners geven bij ons aan dat zij net als ons een oplossing zien in het inzetten van cameratoezicht op het plein. Kunt u aangeven hoe u daar tegenaan kijkt.