Maak West veilig met Live View

21 mei 2015

West is in de nacht van 12 op 13 mei opgeschrikt door weer een schietpartij in de openbare ruimte, ditmaal in de De Clercqstraat. Alweer een halfjaar geleden werd op intiatief van de VVD West besloten tot een pilot met Live View (effectiever inpandig cameratoezicht). Woordvoerder veiligheid van de VVD in West Alexander IJkelenstam sprak vandaag, 21 mei 2015, in bij de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam om te pleiten voor Live View. De spreektekst:


Amsterdam, 21 mei 2015


Voorzitter,


Vandaag staan er weer een aantal belangrijke punten inzake de openbare orde in Amsterdam op uw agenda. In dat kader vraag ik kort uw aandacht.


Vorig jaar mei vond er een schietpartij plaats in de Jan Evertsenstraat in West. Gezien de ernstige situatie heeft mijn fractie na de schietpartij de stadsdeelvoorzitter verzocht om een plan van aanpak voor cameratoezicht in de openbare ruimte op te stellen en dat met de burgemeester, politie en OM te bespreken. Het plan van aanpak is er gekomen, maar de conclusie was dat cameratoezicht disproportioneel zou zijn. Met een prognose van 274 misdrijven per jaar was dat voor ons onbegrijpelijk. We zijn vervolgens op zoek gegaan naar een maatregel met meer draagvlak.


Kort na het afwijzen van ons verzoek om cameratoezicht in de openbare ruimte kwam ik in contact met politiemedewerkers die zich bezighouden met Live View. Live View is een techniek waarbij camerabeelden in winkels bij incidenten doorgeschakeld kunnen worden naar een meldkamer of centrale cameratoezichtruimte van de politie. Politiemedewerkers kunnen meteen de situatie inschatten en uitrukken indien nodig. Deze werkwijze is bewezen effectief en maakt een minder grote inbreuk op de privacy dan cameratoezicht in de openbare ruimte. 14 van de 15 leden van de bestuurscommissie West steunden dan ook ons voorstel om hiermee in West aan de slag te gaan. In het najaar van 2014 is in overleg met de burgemeester besloten tot een pilot in de Jan Evertsenstraat.


De nachtelijke schietpartij die vorige week in de De Clercqstraat plaatsvond was opnieuw een enorme tegenslag. Ik heb een aantal bewoners gesproken. Sommige van hen doen er luchtig over, maar anderen hebben de schietpartij vanuit hun huis tot in detail gezien en hebben slaappillen nodig om de nacht door te komen. Nu moeten we ervoor waken om de verschillende oorzaken van schietpartijen door elkaar te halen, maar feit is dat niet alle bewoners zich nog veilig voelen in West. In de De Clercqstraat is het waterpijpcafé hier de grootste bron van. De bewoners hopen enorm dat het café dicht blijft. Ook heb ik met ondernemers gesproken, zij willen graag bijdragen aan een veilige De Clercq, in hun eigen belang en dat van de bewoners. Zij zijn zeer geïnteresseerd in Live View. Ik vraag u dan ook om Live View te overwegen als maatregel om niet alleen de Jan Eef, maar ook de De Clercqstraat veiliger te maken.


Dank voor uw aandacht.