We zetten Amsterdam Zuidoost op de kaart

31 januari 2016

Tijdens de laatste vergadering in januari van de bestuurscommissie Zuidoost is gestemd over de Toerismenota van de VVD. De nota wordt breed ondersteund, zowel door de politieke partijen als door bewoners en bedrijven. Begin januari had de VVD via een artikel in de Echo een oproep gedaan om ideeën aan te dragen, waarmee we meer bezoekers naar Zuidoost kunnen trekken, en ze langer vast kunnen houden. Deze oproep heeft een aantal mooie ideeën onder onze aandacht gebracht. De komende periode gaan we bespreken hoe we als bestuurscommissie en als VVD deze plannen kunnen steunen.


In de Toerismenota wordt ingezet op een nulmeting van bezoekers en toeristen in 2016. Ook streven we naar een toename van het aantal bezoekers met tenminste 10% in 2018. Tijdens de bespreking in de raad was ook Nieuw Amsterdams Peil aanwezig om de stemming te peilen. Op hun website staat interessant artikel hierover:
http://www.napnieuws.nl/2016/01/27/zuidoost-wil-toeristen-in-stadsdeel-meten


Later dit jaar zal er een beleidsnotitie komen vanuit het dagelijks bestuur van ons mooie stadsdeel. Daar willen wij echter niet op wachten. Door nu onze eigen nota naar voren te schuiven kunnen we meteen al aan de slag. En onze nota biedt kaders voor verder beleid.


De discussie hierover helpt bij bepalen van een goede aanpak door het stadsdeel. Kortom, laat het voorjaar maar komen, en daarmee extra bezoekers in Zuidoost.